De eldste bergartene i Grenland er 1500 millioner år gamle.

Tur til Bolvik Verks gruveområde, Gruveåsen og Vimyråsen - Skien

10. sep 10:30 - 10. sep 13:30

Bli med på natur- og kulturhistorisk tur fra Røra ved Voldsfjorden, og blir kjent med historien til Bolvik Jernverk og Gruveåsen. Her ligger også bygdeborgen Slottås som vi vil høte mer om.

Bolvik Jernverk eller Volds Jernverk ble grunnlagt i 1692 av assessor Halvor Borse,  og var i drift fram til 1865.  Jernåren det ble drevet ut malm fra, strekker seg fra Havneterminalen ved Vollsfjorden og nordøstover opp til Vimyråsen. Verket, som hadde betydelige skogeiendommer og sagbruk, har senere vært eid av flere interessentselskaper. Hovedverket ved Bolvik ble supplert med et hammerverk (kalt Herre-verket, i Bamle) med masovn og to stangjern-hamrer. Malm og trekull kom fra Solum, Bamle og Eidanger. De produserte bla rikt dekorerte ovner. Til verket hørte jordegods i Solum og Bamle. I likhet med flere norske jernverk ble Bolvik-verket utkonkurrert av andre verker som brukte en billig engelske jernverksmetode med koks i stedet for trekull. Den siste oppblussing av Bolvik-verkets økonomi skyldtes konjunkturene under den nord-amerikanske borgerkrigen i første halvdel av 1860-tallet.

Vi skal følge malmgangen med sporene fra driften som foregikk på 1700-tallet. Det ble også drevet her i 1917. Da på spekulasjon grunnet høye jernpriser under verdenskrigen. Denne driften ble en skikkelig flopp og mange tapte penger. Heller ikke driften fra Bolvikverkets første tid ble noen suksess. "Malmen var vrangsmeltet" berettet Herman Bartholomeus i sin bok fra 1784. Her er mye spennende geologi og historiske minner i området. 

Oppmøte: Parkering hos Araz Bilopphugging ved Røra industriområde. kl. 10.30

Guide: Kjell Ivar Brynsrud  (tlf. 976 44 841)

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler