Om oss

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark.

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark er et område med en unik geologi og natur- og kulturhistorie. Geoparken er et avgrenset område på 3000 km2 og ligger i Telemark og Vestfold fylker og innbefatter kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien.

I november 2015 vedtok UNESCO en ny "site designation" UNESCO Global Geoparks, og Gea Norvegica Geopark fikk dermed utmerkelsen UNESCO Global Geopark.

For mer informasjon om UNESCO global Geoparks se UNESCO sin side om Geoparker og Global Geoparks Network.

Visjon

”Geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom geologiske prosesser og vår eksistens”.

MÅL

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark skal:

  • Formidle om geologiske prosessers betydning for samfunnet.
  • Være et kompetansesenter for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven
  • Tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner
  • Synliggjøre regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske kvaliteter
  • Bruke natur- og kulturarven til å styrke identitet og stolthet.

Geoparkens strategi 

Hva er vårt grunnlag for å være en UNESCO Global Geopark?

  • Dette området har et ekstremt stort geologisk mangfold både i norsk og internasjonal sammenheng.
  • Flere geologiske lokaliteter i geoparken er i Europeisk og internasjonal toppklasse.
  • Vi har levd av geologiske ressurser i denne regionen i minst 500 år. Særlig jernmalm/jernverkene har vært viktig i århundrer. Det var her Norge blei industrialisert (jernverksindustrien tidlig på 1600-tallet), det ble tidlig et industrielt tyngdepunkt i Norge og området er fremdeles et av landets viktigste industriklustere.
  • Det er lett å vise sammenhengen mellom variasjoner i det geologiske grunnlaget og viktige deler av vår samfunnsutvikling (bosetting, landbruk, kultur, industri).
  • Klare sammenhenger mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold.

Eierforhold.

Gea Norvegica Geopark er eiet av Telemark og Vestfold fylkeskommuner, samt kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Vår adresse er:
Gea Norvegica Geopark
Porselensveien 6A
3920 Porsgrunn
Tlf 913 88 445

Kontakt oss på : post@geanor.no

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

Geoparken er lokalisert i Vestfold og Telemark og omfatter kommunene Larvik i Vestfold og Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan og Nome i Telemark.

Se Geoparkkart

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler