Siljan - Kollelandskap i Siljan

Fakta

  • Siljan kommune er 213,81 km2 stor, og har ca. 2400 innbyggere.
  • Siljan kommunes berggrunn er dannet av vulkaner for 300 millioner år siden.
  • Siljan kommune har et karakteristisk kollelandskap, med skrinn vegetasjon.
  • Siljan kommune har vært befolket i 10 000 år.

Berggrunnen i Siljan kommune består utelukkende av bergarter som en gang var smeltet stein langt nede i jorda.

Disse bergartene er knallsterke, og har stått godt imot flere perioder med forvitring. Bergartene danner derfor et kollelandskap som er karakteristisk for området, krydret med elver, innsjøer og godt bevarte løsmasseavsetninger fra siste istid.

Bergartene ble dannet for rundt 300 millioner år siden, i den geologiske perioden med navn Perm. På denne tiden lå Siljan i et område preget av høy vulkansk aktivitet. Dette skyldtes at jordplaten sprakk opp, og det utviklet seg kjeder med vulkaner der flytende magma presset seg opp fra mantelen. Hendelsen er blant geologene kjent som «Oslo-riften», og området med bergarter fra denne hendelsen kalles «Oslofeltet».

To bergarter som er særlig utbredt i Siljan kommune er Syenitt og Larvikitt. Begge er smeltebergarter, men ulik kjemi gir dem ulike egenskaper, som har stor innvirkning på vegetasjonen. Larvikitt gir nemlig et næringsbidrag til jordsmonnet når den forvitrer, dette gjør ikke Syenitten.

For å illustrere dette: Auenkollen, en rund kolle med frodig vegetasjon, består av Larvikitt. Skriua derimot, med sin skrinne vegetasjon, består av Syenitt.

Geoparken har tre etablerte lokaliteter utstyrt med skilt i Siljan kommune, disse finner du ved Gorningen, Øverbøtjern og på Auen urtegård.

Vis stort kart

  • Øverbøtjern

Steder å besøke

Funn av boplasser langs Siljanvassdraget tyder på menneskelig aktivitet her 10 000 år tilbake. Ved Austad og Holte er det funnet steinhakker fra yngre steinalder.

Sentralt i Siljansdalføret, og rett øst for Siljan sentrum, ligger Øverbøtjern. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler