Digitale verktøy i felt.

Geologilæring med smarttelefon og GPS i nærmiljøet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Gea Norvegica Geopark og Brunla ungdomsskole hvor man kombinerer bruk av tradisjonell undervisning og digital teknologi (app’er) for smarttelefoner og nettbrett ute i felt.

I TurfHunt skal elevene bruke digitale kart, og orientere seg ved hjelp av GPS for å finne angitte poster. Ved riktig navigering og funn av poster, får elevene en rekke spørsmål de skal svare på. Spørsmåla er knyttet til posten eller lokaliteten elevene befinner seg i, og er rettet inn mot kompetansemålene for prosjektets læringstema. Det er laget to læringsopplegg med bruk av TurfHunt, ett for Mølen og ett for Rakke.

I SmartGuide blir det laget digital informasjon til naturstier, der man får informasjon i tekst lyd og bilde ved de ulike informasjonsstoppene.

Oppleggene utgjør nå en del av Geoparkens tilbud innenfor undervisning, og er allerede utprøvd av flere skoleklasser.

Søk etter Gea Norvgeica i AppStore eller GooglePlay, last ned appen. TurfHunt spillene er merket med stjerne i kartet og SmartGuide er merket med pil.

Undervisningsopplegget er utviklet med prosjektmidler fra Den naturlige skolesekken.

Om skole

Aktuelle kunnskapsmål i læreplanen er listet opp for hver av aktivitetene og oppgavene, og det angis hvilke trinn de passer for. Noen av oppgavene har lenker til artikler med bakgrunnsstoff. Disse er samlet under «Artikler og fakta». Både oppgavene og artiklene er merket med emneord.

Målet er å integrere så mange fag som mulig i hvert undervisningsopplegg. Vi fokuserer på geologi, historie, samfunnsfag og biologi.

Oppleggene skal gi rom for undring, resonnering og diskusjon. Vi fokuserer på utforskende arbeidsmåter og legger til rette for variasjon i læringsformer og undervisningssted. Dette tror vi gir flere elever muligheter til å delta i undervisningen, fordi ulike mennesker bruker ulike læringsstrategier. Læring i friluft og ved eksperimenter gir motivasjon og interesse for naturen.

Naturen som læringsarena

Utviklet med støtte fra UNESCO.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler