Mølen

Fakta

  • Et monument fra siste istid
  • Endel av endemorenen som omkranser hele Skandinavia
  • Jernalder og gravrøyser
  • Fredet kuturminne

En del av et av verdens største naturmonument fra siste istid.

I isens vold
For 20 000 år siden var Skandinavia dekket av is. Den kilometertykke isen smeltet etter hvert, og etter noen tusen år lå iskanten et godt stykke inne på dagens Fastlands-Norge. Vekten av ismassene hadde trykket landet ned – så foran iskanten sto havet.
For ca 13 000 år siden ble det kaldere, og isen vokste igjen. Nå stoppet iskanten der hvor Bøkeskogen, Mølen og Jomfruland er i dag. Her stod isen i flere hundre år, og på havbunnen foran isen ble det avsatt en diger rygg av sand, stein, grus og leire – en endemorene.
Steinene hadde isen plukket med seg på vei over Telemark, Buskerud og Vestfold. For 11 700 år siden tok siste istid omsider slutt. Isen smeltet og trakk seg innover dalene våre og ble til slutt helt borte.

Bergarter på Mølen

Mølen og Raet ellers inneholder bergarter av mange ulike geologiske alder og opphav som breen fraktet hit fra mange steder Sør-Norge. Blant rulle steinene på Mølen kan du finne minst 100 ulike bergartstyper. Mange av dem kjenner vi igjen, og da vet vi hvor breen plukket dem opp. Noen karakteristiske typer er:

  • Kvartsitter fra Telemark
  • Gneiser fra Kongsberg og Meheia
  • Kalkstein fra Grenland
  • Sandstein fra Ringerike
  • Granitt fra Drammen
  • Rombeporfyr fra Vestfold

Larvikitt

Ikke overraskende er larvikitt og ulike syenitter, som vi finner i fjella i området rett nord for Mølen, vanligst blandt rullesteinene. Den mest eksotiske bergarten er flint - den kom kanskje fra Danmark innfrosset i et isfjell.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler